Kjenner du noen som stiller opp frivillig for andre og gjør hverdagen litt gladere eller enklere? Gode eksempler er tilbud til enkelte deler av befolkningen, unge og eldre, svake og sterke, eller personer som bruker av sin fritid for å jobbe med idrettsanlegg, friluftsområder, nærmiljøanlegg eller annet. Enkelt forklart, send inn tips om folk stiller opp for andre.

Dette er ikke en konkurranse eller en rangering. 24 personer vil få en hilsen fra ordføreren frem mot jul. Med å løfte fram de som gjør en innsats kan en kanskje mobilisere flere til å gjøre det samme.

Send inn forslag

Bruk gjerne e-post julekalender@eigersund.kommune.no til å komme med forslag. Du kan også kontakte ordføreren direkte, eller ta kontakt med frivilligsentralen som har kontor på Gruset i Egersund.