Det vil derfor bli anledning til å stille spørsmål direkte til ordføreren via telefon, Skype eller Facetime.

Ondag 1. april 12:00 - 13.00
Torsdag 2. april 12:00 - 13.00

Hvis det er noe du vil ta opp med ordføreren, kan du sende navn og ditt mobilnummer til irene.randen@eigersund.kommune.no innen 10:00 samme dag.

Vi setter da opp et tidspunkt på en av de aktuelle dagene der ordføreren vil ta kontakt med deg.  Det er satt av ca. 10 - 15 min. pr. person og du vil få beskjed via e-post når du må være klar.