Leif Erik Egaas representerer Høyre og har hatt flere politiske verv de siste periodene.

En ordfører er den fremste tillitsmann blant de folkevalgte i en kommune og møteleder for kommunestyret. Ordføreren velges fra og av de folkevalgte, dog hadde Eigersund direkte ordførervalg før forrige periode. Ordføreren er kommunens øverste politiske leder.

Kommunestyret 2011-2015

Kommunestyret 2011-2015

Kommunestyret 2011-2015

Kommunestyret 2011-2015

Kommunestyret 2011-2015

Kommunestyret 2011-2015