Jeg har nå mottatt et tilbud fra firmaet eXss som etter sigende er den største leverandøren av slike tjenester for kommuner, fylkeskommuner og partier med mer.

Vedtaket slik som det foreligger innebærer at samtlige politiske møter skal overføres med lyd og bilde med påfølgende arkivering slik at innbyggere kan se på opptakene i ettertid.

Uten å ha innhentet flere tilbud, vil en på bakgrunn av det tilbudet vi har mottatt anslå at investeringskostnadene vil ligge på et sted mellom 80 – 120.000 kroner, med årlige kostnader på anslagsvis 20 -30.000 kroner. Prisene er eks. mva. Kostnadene er usikre da det ikke har vært tid til å gå inn i detaljene all den tid tilbudet ble mottatt i dag.

For overføring av kommunestyremøtene må det antagelig anskaffes mobile løsninger da det neppe vil være formålstjenlig å fastmontere utstyr i et leid bygg.

Relaterte dokumenter