Vi håper at de fleste av dere vil prioritere dette, da vi vet at overgangen til ungdomsskolen kan være en utfordring for noen elever. Det at foreldre kjenner hverandre, og våger å ta kontakt med hverandre, samt gjerne har noen felles kjøreregler, ser vi er viktig for å forebygge mistrivsel, mobbing, kriminalitet og rus blant ungdommene. Samtidig er det slik at dersom barn skal ha et godt læringsutbytte på skolen, viser det seg ofte at en av de viktigste forutsetningene nettopp er at en trives i klassen, samt at foreldrene er positivt engasjerte.

Program

19.30- ca.20.15: a) Elevene får (klassevis) være med på ulike aktiviteter. b) Foreldrene går klassevis for å bli noe bedre kjent med andre foreldre som "tilhører" klassen. En snakker da sammen om de muligheter og utfordringer en nå tenker at ungdommene vil møte.

Pause med enkel servering i amfiet.

Ca.20.30- ca. 21.15: Elever og foreldre er samlet klassevis, og gruppevis, for å bli noe bedre kjent, samt for å diskutere hva som skal til for å skape en god trivsel, et godt læringsmiljø og et godt klassemiljø i ungdomsskolen.

Påmelding

Vennligst svar snarest, og innen tirsdag 07.06. Svaret leveres kontaktlærer på barneskolen. Bakgrunn for påmelding er enkel servering.

Tid og sted

  • Tid: Onsdag 8. juni  19:30 - 21:15
  • Sted: Amfiet på Lagård Ungdomsskole