Dette har vært mulig med midler fra Statsforvalteren, og et godt samarbeid mellom Frivilligsentralen, aktivitør og livsgledekoordinator i Eigersund kommune, samt uvurderlige frivillige som har kjørt bussen og deltatt på turene.