Hva: Foreldremøte med tema mobbing i barnehage og skole
Hvor: Egersund Arena
Når: Torsdag 15. november 19:00 - 21:00

Forskning viser at både små og store barn kan mobbe andre.

  • Hva kan foreldre og ansatte gjøre for å forebygge mobbing i barnehage og skole?
  • Hvordan samarbeide når mobbing har oppstått? Muligheter og utfordringer.                                     
  • Hva er det vi ser, hvis vi ser etter? Hva er det vi hører når vi hører etter?

Eigersund kommune deltar i prosjektet Inkluderende barnehage- og skolemiljø. I den anledning inviterer vi alle foreldre til barnehage- og skolebarn til årets viktigste foreldremøte. Barn og ungdom i Eigersund tjener på at foreldre og ansatte har et felles fokus, og samarbeider godt om dette temaet – derfor er det viktig at du kommer på møtet.

Om foredragsholderen

Ingrid Lund er en dyktig og engasjerende foredragsholder. Hun har ledet flere store forskningsprosjekter og holder kurs ved universiteter, høgskoler, for kommuner og skoler og barnehager. Ingrid har skrevet flere bøker og artikler om bla mobbing og psykisk helse. Eigersund kommune referer til Ingrid Lund i våre handlingsplaner mot krenkelser og mobbing i barnehage og skole.

Alle ansatte i barnehager og skoler i Eigersund skal høre Ingrid Lund på høstens plandag.

Påmelding