Tema for dagen i år er "hvordan kan vi forebygge at barn utsettes for vold?". Påmeldingsfrist er 28. april.