Hva: Pårørendekafe
Hvor: Lundeåne bo- og servicesenter, kafeen
Når: Torsdag 11. mai 2023 18:00-20:00

Er du pårørende, står du nær noen som er syk eller har funksjonsvariasjoner?Det å være pårørende til noen du er glad i , barn, ektefelle, partner, foreldre, venner eller andre, kan til tider være utfordrende og slitsomt. Kom å vær med i fellesskapet med andre voksne pårørende, kjenn på glede og mestring. Få sosialt og faglig påfyll, og verktøy til å håndtere og mestre pårørenderollen.

Kontakt

Ved spørsmål, ta kontakt med pårørendekontakt Anna Elise Ekroll på e-post eller telefon 940 23 698.