Pårørende til personer med demens står ofte med krevende omsorgsoppgaver over mange år. Mange pårørende har derfor behov for og nytte av å vite mer. Undersøkelser viser at kunnskap og samtaler med andre i samme situasjon gjør at stresset og belastningen oppleves mindre.

Pårøreskolens målsettinger

  • Gi pårørende økt kunnskap om demenssykdommer.
  • Gi innsikt i metoder for kommunikasjon og samhandling med personer med demens.
  • Bidra til at pårørende får bedre kjennskap til rettigheter og aktuelle lover og hvordan man får kontakt med hjelpeapparatet.
  • Tilby støtte gjennom å møte andre pårørende som er i samme situasjon.

Ta kontakt med Bjørg B. Tengesdal på e-post eller mobil 917 17 353 for påmelding.