Hvem er aktivitetssenteret?

Tilbudet er rettet mot personer som ikke deltar i eller som er pensjonert fra vernet bedrift. Vi tar utgangspunkt i positiv atferdsstøtte som verdigrunnlag og rammeverk. Alle brukere har sine egne timeplaner tilpasset den enkeltes behov og ønsker. Vi er opptatt av å utnytte brukernes ressurser og legge til rette for aktivisering, sansestimulering og mestring.