Disse var sammen med Laila og Lill i å arrangere påskeverksted for beboerne. Femti små og store, unge og eldre, koste seg på storstua. Nå gleder vi oss til å sette frem den fine påskepynten er meldingen fra bo- og servicesenteret.

Lagård bo- og servicesenter en vinterdag

Påskeverksted på Lagård

Det jobbes med påskepynt

Sammen for alle på påskeverksted