Ole Iversen bidro med musikalt innslag. Personalsjef Arild Sandstøl ønsket velkommen. Etter et bedre måltid takket ordfører Odd Stangeland for verdifull og flott innsats gjennom mange år. Kommunalsjef kultur og oppvekst, Eivind Galtvik, møtte i rådmann Gro Anita Trøans fravær. Også han takket junilantene for mange timers viktig arbeid som er nedlagt gjennom et langt yrkesliv. Så var det tid for utdeling av gaver og blomster. Ordfører Odd Stangeland introduserte hver enkelt jubilant som fikk overrakt gavekort for 25- og 40-års tjeneste, samt KS hedersmerke med diplom og gavekort/Los som sluttgave.

Jubilanter 2017 med 25 år sammenhengende tjenestetid

25-årsjubilanter

Ordfører Odd Stangeland, Stefanie Vassbø, Jane Tingbø, Kommunalsjef kultur og oppvekst Eivind Galtvik. Geir Edvardsen, Sissel Hovland og Anne Marie Grøsfjeld var ikke til stede.

Jubilanter 2017 med 40 år tjenestetid

40-årsjubilanter

Første rekke fra venstre: Eva Andersen, Kate Reed, Mia Marie Randen Endresen og Anne Elisabeth Sandtveit
Andre rekke fra venstre: Bente Kristine Grytten, Eigil Andersen, Torfinn Hansen, ordfører Odd Stangeland, kommunalsjef kultur og oppvekst Eivind Galtvik, Agnes Torbjørg Øen og Lina Gajhede Klepp
Disse var ikke til stede: Karen Irene Svindland, Randi Dyrnes Sletvold og Turid Sissel Bårdsen

Ansatte med tjenesteslutt i 2017 etter minimum 25 år tjenesteti

Mottakere av KS hedersmerke

Første rekke fra venstre: Elsa Rogstad, Marit Rommetveit Sigmo, Ingrid Magnhild Wendt og Erna Marie Melhus
Andre rekke fra venstre: Inger Margrethe Mong, Astri Aase, Frøydis Kari Kvamsø, Gunn Myklebust Svanes, ordfører Odd Stangeland, kommunalsjef kultur og oppvekst Eivind Galtvik og Gunn Sissel Fotland Oddane
Tredje rekke fra venstre: Alise Helene Versland, Brit Andreassen Mo, Anne Sofie Fardal, Petter Weido Larsen, Else Kvinen og Aud Elise Landro 

Gerd Holmen, Hildegunn Iversen, Leif Arne Lien, Randi Dyrnes Sletvold, Eivind Kolstø og Vivvi Nevland var ikke til stede.