Dalane friluftsråd ønsker at flere skal bruke mulighetene som finnes for padling i Dalane. I 2010 fikk de laget en padleguide for Dalane ført i pennen av Lars Verket. For å fortsette dette arbeidet vil vi i samarbeid med Egersund Padleklubb våren 2014 arrangere den tredje padlecampen i Dalane.

Mer informasjon på hjemmesidene til Dalane friluftsråd.