Pakkeforløpene skal bidra til gode, koordinerte og sammenhengende tjenester til bruker. De skal sikre samhandling mellom bruker, eventuelt pårørende, fastlege, spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester og andre relevante aktører. 

De tre første pakkeforløpene ble lansert i september 2018, og tatt i bruk fra 1. januar 2019. Disse er:

  • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og unge
  • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne
  • Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Mer informasjon finnes på nettsiden til Helsedirektoratet – Pakkeforløp for psykisk helse og rus, og helsenorge.no.

Kontakt

For mere informasjon om pakkeforløpene for psykisk helse og rus, kan du kontakte Koordinerende enhet, Iselin Seglem Levang på e-post, telefon 51 46 80 94 eller mobil 475 02 042. Iselin er kommunens forløpskoordinator.