Parkeringsarealene på Areneset, Nytorget og ved byteltet vil bli sperret for all parkering fra kvelden 30. april til etter at motorsykkelarrangementet er ferdig.

Vårsleppet 1. mai er en fellestur på motorsykkel fra Klepp til Egersund. I 2017 var ble det på Ålgård talt over 3000 motorsykler på vei til Egersund. Ankomst i Egersund er cirka 13:00 og avreise en time senere.