Med hjemmel i Vegtrafikklovens §9, har politiet vedtatt parkeringsforbud i gatene hvor barne- og borgertoget går gjennom. Dette gjelder i tidsrommene 08:30 - 11:30 og 14:30 - 17:00.

Ifølge Vegtrafikklovens §37 kan politiet fjerne kjøretøy som er parkert i strid med dette vedtak. Biler parkert i strid med ovenfor nevnte trase vil bli bøtelagt og tauet bort på eiers regning uten ytterligere varsel.

Forbudet gjelder i følgende gater

Johan Feyersgt, Peder Clausensgt, Mosbekkgt, Mosbekkplass, Lerviksbakken, Spinnerigaten, Bøckmannsgt, Elvegt, Nyeveien, Langaardsgt, gamleveien, Humlestadgt, Storgt, Skoleplassen v/musikk & kulturskolen, Parkveien, Nygt, Skriveralmenningen, Strandgt, Torget.

Det vil også bli sperret for parkering rundt Egersund kirke fra 16. mai 18:00 til 18:00 17. mai