Vi vil minne om at vanlige parkeringsregler blir fulgt også i juleferien. Det er svært viktig at det ikke parkeres langs vei der det ikke er avsatt plass og på snuhammere når vinterdrift pågår.

Fint om alle kan hjelpe oss å komme fram med biler som skal brøyte og strø. Tusen takk for hjelpen og god jul.

Hilsen Vei og utemiljø