Planområdet omfatter en mindre strandparsell på Myklebuststranda på Eigerøy i Eigersund kommune. Antatt reguleringsformål er naust, fritidsboliger, LNF-område, friluftsområde, kjøreveg, parkering, friluftsområde sjø/ bevaring, ferdsel og så videre.

Frist for eventuelle uttalelser er 25. november 2011 og uttalelser sendes til Kristiansen & Selmer-Olsen AS, Strandgaten 32, 4400 Flekkefjord.

Relaterte filer