Vei og utemiljø ønsker at det settes fokus på dette, så oppfordringen er at alle bilister bør være særlig oppmerksomme på myke trafikanter, gående som syklende.