Prosjektet finansieres av Eigersund kommune, og målet er at skolene skal utvikle elevenes ferdigheter slik at de oppnår digitale kompetanse. Videre skal alle elever sikres et likeverdig digitalt tilbud.

Grunnskolene i Eigersund kommune har det det siste tiåret vært gjort flere løft på IKT-området, både når det gjelder infrastruktur, maskinvare, programvare og tilrettelegging for elever med spesielle behov. Vi har i dag 8 grunnskoler med 1850 elever og cirka 330 ansatte.

Chromebook

Låne-PC-ene er av typen Chromebook. Disse er billigere og har ikke så stor harddisk. Elever kan lagre data i Google-disk, i e-post eller nettprat. Fordelen med denne løsningen er at en da senere enkelt kan bytte PC, logge på med brukernavn og passord, og da ha sine programmer og dokumenter oppe med en gang. PC-ene har trykkskjerm som kan vendes slik at utstyret også kan brukes som nettbrett.

Signerte skjema

Hver enkelt maskin er kommunens eiendom. Elevene får låne en egen maskin som beholdes den tiden eleven går på skole. Maskinen, strømkabel og pc-veske leveres tilbake når eleven slutter på skolen. Dette, og regler for bruk, må foreldre og elever signere på før utstyret utleveres.

Det er meningen at elevene skal bruke maskinen hjemme i forbindelse med skolearbeid. Eleven har også lov til å ha maskinen hjemme i skolens ferier - også sommerferien.

Relaterte dokumenter