I brosjyren som er gitt ut kan man lese at pilgrimstradisjonen har hatt sin renessanse i hele Europa, og at store deler av denne trafikken går mot Olav den helliges gravkirke i Nidaros. Se brosjyren her. En kan få kjøpt pass og få stempel hos Grand hotell og hos turistinformasjonen i sommersesongen.