Brygga rives med gravemaskin fra Bertelsen & Garpestad på lekter som laster avfallet direkte i containere for videre transport. Pelene kappes ved bunnen av dykkere fra Agder dykk og Eigerøy båt og motor stiller med mannskap for sleping og heising, samt hjelp ved rivning og dykking. Videre leverer Miljøcontainer containere, samt frakter og deponerer avfallet.

Rivesøknaden er godkjent.