Planen angir retning og satsinger for alle som jobber med idrett, friluftsliv, skolegårder, byplanlegging, grøntarealer, møtesteder, fritidstilbud, oppvekstsvilkår, nærmiljøanlegg, folkehelse med mer! Å tilrettelegge for fysisk utfoldelse bidrar også til positiv stedsutvikling og verdiskaping.

I tråd med nasjonale anbefalinger og føringer, vektlegger Eigersund kommune sykdomsforebygging og satsing på «friskliv» for at innbyggerne skal kunne leve aktive og helsefremmende liv med god livskvalitet. Se hele planen her.

Relaterte dokumenter