Prosjektil Areal AS gir med dette Melding om planoppstart og at planprogram for reguleringsendring på detaljplan Kattamyre Plannr 19880006_01 i Eigersund kommune legges ut til høring.

Eventuelle merknader eller kommentarer kan sendes til Prosjektil Areal AS, Bjødnabeen 4, 4031 Stavanger v/ Irene Risheim Kristiansen eller på e-post til irene@prosjektil.no. Frist for innspill er satt til 20.juni 2014.

Relaterte dokumenter