Kommunal planstrategi er ikke en plantype, men et hjelpemiddel for kommunen til å fastlegge planarbeide i perioden. Kommunal planstrategi omfatter kommunens strategiske valg knyttet til lokal samfunnsutvikling. Det gjelder både langsiktig arealbruk, miljø- og samfunnsutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunenes planbehov i valgperioden.

Den kommunale planstrategien er ikke formelt bindende og vedtaket kan derfor ikke påklages.

Spørsmål vedrørende kommunal planstrategi kan rettes plansjef Dag Kjetil Tonheim på 51 46 80 00 eller 958 84 976.

Relaterte dokumenter