Dokumenter

Møtedokumentene kan ses og lastes ned i vår møtemodul.

Saker

 • 074/20 Detaljreguleringsplan for småbåtanlegg Eidebukta gnr. 47 bnr. 719 mfl. -Andre gangs behandling
 • 075/20 Detaljregulering for boliger Sandbakkveien 4 gnr. 13 bnr. 1515 mfl. Andre gangs behandling
 • 076/20 Forprosjekt ny driftsbase for vei og utemiljø, vann og avløp og bygg og eiendom
 • 077/20 Hellvik barnehage -plasskapasitet
 • 078/20 Videre drift av byteltet, med ny tilleggsinformasjon
 • 079/20 Godkjenning av møteprotokoll fra planteknisk utvalgs møte 11.05.20
 • 080/20 Reguleringsplan for fritidsboliger Tengsastranda gnr. 49 bnr. 8 mfl. Første gangs behandling
 • 081/20 Søknad om  dispensasjon for deling av parsell i LNF-område til boligformål, samt dispensasjon fra kravet om reguleringsplan ved deling i uregulerte områder i LNF-område - gnr. 4 bnr. 9
 • 082/20 Søknad om konsesjon til erverv av landbrukseiendommen gnr.  23, bnr.  2,3 og 14 i Eigersund –
 • 083/20 Søknad om dispensasjon for oppføring av altan gnr. 13, bnr. 2488, Jonas Rodvelts vei 58 E,
 • 084/20 Søknad om dispensasjon fra byggeforbudet i 100 meters-belte mot sjø for redskapshus gnr. 12 bnr. 591 -
 • 085/20 Klage fra Arild Hovland på vedtak i Planteknisk utvalg om å tillate deling av eiendommen gnr./bnr. 84/1 med formål tilleggsjord til nabobrukene gnr./bnr. 84/3 og 84/2,4
 • 086/20 Søknad om reduksjon av gebyr -Avslag på søknad om fradeling og dispensasjon fra formål LNF gnr.76 bnr. 1,
 • 087/20 Referatsaker til planteknisk utvalgs møte 08.06.20
 • 088/20 Spørsmål og orienteringer i planteknisk utvalgs møte 08.06.20

Flere politiske videoer

Andre politiske møter som har blitt filmet kan ses her på Youtube.