For å hindre at steiner og masse flytter seg nedover elven ved flom bygger en terskler nedenfra og oppover. Toppsteinene som ligger i elven «låses» fast med sidestein. Til dette bruker en store steiner som allerede ligger i elven.

Fisken som beveger seg i elven trenger sted til å gjemme seg, og dette lager en med steinstabling og store heller der dette passer inn. Med dette vil en tilrettelegge bedre for fiskevandring og fiskeyngel i elveløpet.

Prosjektet er finansiert med midler fra NVE, samt en kommunal egenandel. Utformingen knyttes tett opp mot arbeider som foretas i tilknytning til elveparken.

Det har blitt utarbeidet noen skisser for arbeidet som en kan se under her.

Lundeåne-plastring-av-elvebunn-skisse.jpg

Lundeåne-plastring-av-elvebunn-skisse2.jpg