Kommunen formidler her informasjon fra politiets nettsider - www.politi.no (Se også www.kriseinfo.no):

- Politiet vet foreløpig ikke om dette er opplysninger som stemmer. Vi vet heller ikke hvor et mulig angrep kan skje, sier fungerende politidirektør Vidar Refvik. På bakgrunn av trusselvurderingen fra PST har politiet iverksatt en rekke tiltak for å forebygge et eventuelt angrep. Samtlige av landets politidistrikter er varslet om situasjonen, og de er forberedt på å respondere dersom noe skulle skje.

Mer synlig væpnet politi

PST jobber med å innhente mer informasjon, og vi håper at situasjonen blir avklart så snart som mulig. Politiet må ta denne type informasjon på alvor, selv om det skulle vise seg senere at det ikke stemmer. En del av tiltakene som politiet iverksetter, vil være synlige for publikum. Folk vil merke den styrkede beredskapen ved at politiet blant annet er synlig tilstede ved grenseoverganger, togstasjoner og flyplasser.

Forebyggende tiltak

Det er ikke uvanlig at det kommer informasjon om at det planlegges aksjoner mot bestemte land. Å skape frykt og uro i befolkningen kan være et motiv i seg selv. - Vi forstår at enkelte kan bli urolige. Informasjonen som politiet har inneholder ikke trusler mot konkrete objekter eller personer. På nåværende tidspunkt er det ikke grunn til å anbefale at folk skal ta spesielle forholdsregler, sier fungernede politidirektør Refvik.

Du kan lese pressemeldingene fra PST og Justis- og beredskapsdepartementet ved å klikke på linkene, pressemelding PST - pressemelding Justis- og beredskapsdepartementet.

Here you can find information in English.

***

Rogaland politidistrikt (Kilde TV2):

– I Rogaland har vi iverksatt økt beredskap. Befolkningen vil gjerne merke dette med mer synlig politi blant annet på Stavanger lufthavn, Sola, i Risavika, på Gladmaten og ellers generelt i politidistriktet, sier Egil Eriksen, stabssjef i Rogaland politidistrikt.

Han oppfordrer befolkningen til å oppføre seg som normalt.

– Det foreligger ingen konkret trussel mot verken personer, bygninger eller geografiske steder. På nåværende tidspunkt er det ikke grunn til å anbefale at folk skal ta spesielle forholdsregler, legger Eriksen til.

***

  • Informasjon som politiet har inneholder ikke trusler mot konkrete objekter, arrangementer eller personer. På nåværende tidspunkt er det derfor ingen grunn til å anbefale folk å ta spesielle forholdsregler.
  • Vi ber likevel folk være årvåkne. Ser du noe mistenkelig, ring politiet på telefon 02800. Ved akutte hendelser, ring 112.
  • Når det gjelder arrangementer, så er politiet lokalt i dialog med en rekke arrangører og objekteiere blant annet med tanke på vakthold. Dette er vurderinger som gjøres av lokalt politi i samarbeid med arrangør.