Hver seksjon i bygget har sine egne farger, slik at de små alltid skal kunne se hvor de er. Flere av rommene er helt ferdige, men ennå gjenstår det noe i bygget før rektor og alle de ansatte kan ønske elevene til ny skole etter sommerferien.

Videre har en tatt hensyn til alt fra naturlig lys og brannvern til trafikksikkerhet. Bygget er i rute og politikerne var fornøyde med omvisningen og bygget.

Eigerøy-skole-0.jpg

Eigerøy-skole-1.jpg

Bakvegg med bilder

Eigerøy-skole-4.jpg

Eigerøy-skole-10.jpg

Eigerøy-skole-11.jpg

Eigerøy-skole-2.jpg

Eigerøy-skole-01.jpg

Eigerøy-skole-5.jpg

Eigerøy-skole-6.jpg

Eigerøy-skole-7.jpg

Eigerøy-skole-8.jpg

Eigerøy-skole-9.jpg