Tina-Tønnessen.jpgByantikvaren poengterte at den beste bevaring er at boligene er i bruk. Leif Dybing fortalte om Egersund bys utvikling og presenterte fotografier fra Dalane folkemuseums kommende bokprosjekt. Prosjektet tar for seg  P.A. Flacks fotografier av bygninger og gateløp fra 1896 sammenlignet med de samme motivene fra 2014.

Inger Koa fra fylkeskommunen oppfordret huseierne til å søke om tilskudd til tilbakeføring av bygg og skrive en god søknad.

Kveldens hovedattraksjonen var Else «Sprossa» Rønnevig som for tiden er på Norgesturne. Else «Sprossa» Rønnevig fortalte ivrig om sine mange restaureringsprosjekter og mottoet «godt nok».

Interessen var stor og engasjementet sterkt. På slutten av kvelde opprettet Fortidsminneforeningen et eget lokallag for Dalane. Representanter fra Lund, Sokndal og Egersund stilte villig opp som styremedlemmer.