Portforbud for fjørfje i 17 kommuner i Rogaland

På villfugl er det hittil i 2022 funnet mange positive prøver av høypatogen fugleinfluensa. For å hindre videre spredning av smitte til fjørfe og andre fugler i fangenskap, innfører Mattilsynet portforbud og andre tiltak i 17 kommuner i Rogaland. Les mer om dette på Mattilsynet nettside - Fugleinfluensa. De minner også på at alle som driver med høner/andre fugler skal registrere seg. Dette kravet gjelder nå hele tiden, uavhengig av fugleinfluensa.

Har du oppdaget døde eller syke fugler?

Mattilsynet har gitt melding om at det i det siste har blitt gjort en del funn av fugleinfluensa på døde sjøfugler langs Jærkysten, særlig på havsule. Det driver for tiden i land en del døde sjøfugl (noe mer enn normalt). Situasjonen håndteres i utgangspunktet av Mattilsynet, men de ønsker at publikum melder ifra om det har oppdaget syke eller døde fulger av disse artene:

  • andefugler (ender, gjess og svaner)
  • havsuler
  • måkefugler
  • vadere
  • rovfugler (spesielt ørn og musvåk)
  • åtseletere (kråkefugler)

Publikum anbefales og la døde fugler ligge. Funn av døde fugler rapporteres i utgangspunktet til mattilsynet på tlf 22 40 00 00 eller på epost til postmottak@mattilsynet.no

Det er viktig at du oppgir hvor fuglen er funnet så nøyaktig som mulig og hvor den kan hentes når du melder ifra til Mattilsynet. Oppgi adresse og helst også kartreferanse som du kan finne i kartfunksjonen på mobiltelefonen din.

Mattilsynet vil vurdere om fuglene skal undersøkes for smitte, men det er uansett viktig at du varsler Mattilsynet.