Løsningen fungerer slik at de som mottar sms kan gå inn i ReMin, logge seg på med bank-id og velge seg ledig tidspunkt for vaksinering onsdag 23.6. Vi har ikke anledning til å sette opp ledige tidspunkter lenger frem i tid slik situasjonen er nå dette handler om noe usikkerhet rundt leveranser av vaksiner. Vi vil åpne for dette etterhvert når vaksineleveransene blir mer forutsigbare. Om du er prioritert og logger seg inn i løsningen uten å finne ledige tidspunkt betyr dette at alle doser er tildelt mottaker. For denne gruppen (som ikke finner ledig tidspunkt ved første innlogging) vil det bli mulig å logge seg inn i løsningen i uke 24 (20-25 juni) for å velge tidspunkt til vaksinsasjonsdagen i uke 25, 30. juni. 

SMS med tilbud om å gå inn i ReMin for å gjøre en timeavtale sendes til alle resterende innbyggere i gruppe 8 (55-64 år) som har registrert at de ønsker å motta vaksine. Om du ønsker vaksinen og ikke får sms ber vi deg om å registrere deg her: Meld din interesse for vaksinering her - Eigersund kommune

Tilgangen vil være gyldig flere uker frem i tid, men du mottar i utgangspunktet kun 1 sms. Dette betyr at om du grunnet arbeid eller andre årsaker ikke kan møte onsdag 23. juni vil kunne vente en uke, logge seg inn igjen og se etter ledig tidspunkt for onsdag 30. juni. Kommunen vil publisere informasjon når det legges ut flere tilgjengelige tidspunkt på våre nettsider og Facebook sider. Timebestilling for de som er gitt tilgang gjøres her: https://timebestilling.remin.no