Dette er honnør ikke bare til Eigersund og de ansatte, men også til våre samarbeidspartnere i Sivilforsvaret, Heimevernet, Røde Kors, politiet i Egersund, NVE, Dalane Energi/Dalane Kraft, Redningsselskapet, Fylkesmannen iRogaland, bilbergingsselskaper og entrepenører.

Overrekkelsen av prisen fant sted på DSBs årlige Samfunnssikkerhetskonferanse i Oslo.

I sin begrunnelse nevne DSB at ekstremværet Synne var utfordrende i store deler av landet. En lang rekke myndigheter og kommuner ble berørt, og en av disse kommunene utmerket seg spesielt. Eigersund kommune håndterte ekstremværet på en meget god måte, beredskapen var god og kommunen var godt forberedt på ekstremværet.

Tidligere mottakere av Samfunnssikkerhetsprisen

  • 2012: 22. juli-kommisjonen
  • 2013: Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum (FORF)
  • 2014: 330-skvadron

Foto: Gry Evensen / Fylkesmannen i Rogaland