Johan Aakre mottok prisen på vegne av Julebyen og Egersund.

Norsk Sentrumsutvikling er en landsdekkende medlemsorganisasjon med førtifem medlemmer. Blant disse finner en sentrumsorganisasjoner, næringsforeninger og andre landsdekkende foretak. Hovedmålsettingen er å bidra til at norske byer og tettsteder kan utvikle seg til både økonomisk bærekraftige bysentra og til funksjonelle arenaer for handel og tjenesteyting, kultur og opplevelse.

Norsk Sentrumsutvikling arrangerer hvert år Sentrumskonferansen som blir omtalt som den viktigste møteplassen for aktiv sentrumsutvikling i Norge. Det var her Julebyen fikk sin heder for sitt årlige arrangement.

Relaterte lenker

Foto: Leif Erik Egaas