Etter at det i en årrekke ikke har vært noen vesentlig prisjustering av prisene for svømming i Egersundshallen, vedtok kommunestyret i 2010 å harmonisere prisene med sammenlignbare kommuner.

Som det fremgår av oversikten ligger prisene i Egersundshallen på et meget sammenlignbart nivå og det er her gode muligheter for rabatt ved å bruke familiebillett, klippekort og halvårskort. Oersikten viser også at det faktisk ikke er alle kommuner som har rabattordninger som familiebillett og halvårskort.

I prisen inngår dusjing, muligheten til å bruke badstu og ikke minst tilsyn av godt skolerte badevakter som nå også har tilgang til et 02-apparat dersom uhellet skulle være ute. 

At kommunen satser på dette området fremgår at Eigersund kommune i 2010 opprustet Egersundshallen for 3,9 millioner kroner. 

Prisoversikt (alle priser er hentet fra den aktuelle kommunes nettside) 

 

 

 

 

 

 

Klippekort 10 klipp.

 

Voksne

Barn

Familie

Honnør

Voksne

Barn

Honnør

Egersund

60

20

120

30

500

140

200

50

20

60

40

 

 

 

Klepp

40

20

 

 

300

152*

 

Sandnes

50

30

 

 

360

200

480

Stavanger

40

20

 

 

340

170

170

Flekkefjord

50

25

100

35

450

200

250

Oslo

80

38

199

59

668*

316

488

Elverum

50

25

 

 

350

175

280

Kongsberg

50

35

120

35

400

200

 

 

*Klepp Klippekort barn 18 klipp 275 delt på 18 gange 10.

*Oslo Klippekort 6 klipp delt på 6 gange 10.

 

 

Halvårskort

 

 

 

Voksne

Barn

Honnør

Familie
halvårskort

Bruk av badstu pr. gang

Egersund

1400

700

700

 

 

 

 

 

 

 

Klepp

 

 

 

 

 

Sandnes

960

 

 

 

 

Stavanger

800

400

400

1250

 

Flekkefjord

750

 

 

 

20

Oslo

 

 

 

 

 

Elverum

675*

337*

 

 

 

Kongsberg

1350

800

800

 

 

 

*Elverum årskort delt på 2.