DIPLOM-hafsø.jpgInnsatpremien

Kommunens innsatspremie har som hensikt å hedre fremragende innsats fra enkeltpersoner eller lag. Etter at alle forslag har kommet inn er det kulturkontoret som innstiller aktuelle kandidater til Levekårsutvalget som tar den endelige avgjørelsen. Årets mottaker er Heidi Havsø for hennes brennende engasjement og arbeid for Røde kors. Innsatspremien er på 5000 kr samt diplom.

DIPLOM-iversen.jpgKulturpris

Levekårsutvalget deler ut prisen årlig i slutten av hvert år til personer, lag eller foreninger som har utført en særlig verdifull innsats for kulturlivet i Eigersund. Kandidater som blir foreslått blir vurdert over en 3-års periode og det er levekårsutvalgets leder står for prisoverrekkelsen.

I år gikk prisen til Ole Iversen for hans evner til å spre glede og begeistring med sin musikk. Det var en tydelig stolt mottaker som fikk prisen, og han takket med å spille et stykke på klaver. Kulturprisen er på 10 000 kroner samt et diplom.

DIPLOM-sjøen.jpgÅrets lagspiller

Nytt av året var at ordfører delte ut diplomet «årets medspiller». Denne ble tildelt kulturhussjef Ingunn M. Sjøen for hennes engasjement for å spre kultur og gi byen et rikt variert kulturtilbud. Ordføreren begrunnet dette med at Sjøen har bygget seg opp et nettverk av medspillere, både som ansatt i Eigersund kommune og som privatperson, i sitt kulturarbeid. Dermed har flere arrangement og festivaler sett dagens lys i vår kommune.

Julekalender

De 24 personene som ordføreren har valgt ut blant kommunens frivillige var også invitert til middagens som avsluttet årets siste kommunestyremøte. Her ble de hedret og fikk utdelt gaver. Tallet 24 kommer av at det er 24 luker i en adventskalender.