Rogaland fylkeskommune skal dele ut sin årlige reiselivspris til personer, bedrifter eller organisasjoner i Rogaland som har arbeidet for å fremme reiselivet i fylket. Det vil bli lagt vekt på om innsatsen har hatt betydning for hele eller større deler av fylket. Prisen kan i spesielle tilfeller tildeles personer utenfor fylket som har fremmet reiselivet i Rogaland.

Det er Regional- og kulturutvalget som utpeker prisvinneren. Ytterligere opplysninger og retningslinjer for tildeling kan fås ved henvendelse til Rogaland fylkeskommune v/næringsseksjonen, telefon 51 51 69 12 eller e-post til randi.klaebo@rogfk.no.

Begrunnede forslag til kandidater må være sendt Rogaland fylkeskommune v/næringsseksjonen, postboks 130, 4001 Stavanger innen 1. september 2011.

Relatert lenke