Vi er klar over at situasjonen er problematisk for både beboere og besøkende, og vi tar den på det største alvor og gjør det som er mulig for å få heisen reparert snarest mulig.

Det er skaffet til veie transportrullestoler ved inngangspartiet slik at de av beboerne som kan gå trapper, men er avhengig av hjelpemidler over lengre strekninger, kan benytte disse.