Det er 6 basestasjoner som er berørt, sammen med fastnett telefoni i deler av Eigersund, Bjerkreim og Hjemeland som er utilgjengelig (378 kunder berørt). I tillegg er fastnett bredbånd i deler av Eigersund, Bjerkreim og Lund utilgjengelig (1033 kunder berørt).

Leverandøren arbeider med saken og har en forventning om at feilen vil bli ordnet i løpet av ettermiddagen, men dette er ikke helt klart ennå.

Denne meldingen vil bli oppdatert med ny informasjon når vi mottar den.