Besiktigerne vil bære gule vester og ID-kort utstedt av kommunen.

Prøvetakseringen kan også omfatte boliger som ikke skal endelig takseres av kommunen.