Prosjektet er ment som et supplement til all den frivillige ryddingen som skjer rundt i Norge, og konsentrerer seg om prioriterte områder.

prioriterte områdene ble valgt ut av Statsforvalteren i Rogaland (tidligere fylkesmannen) i samarbeid med Dalane Friluftsråd og dekker fra Hellvik i nord til Mong i sør. Jæren Friluftsråd er koordinator for flere slike prosjektet i hele Rogaland.

Firmaet som har oppdraget med å rydde i Egersund er Novumare som har base i Bergen. De stiller med båter og båtførere fra hovedkontoret, men har i tillegg engasjert flere i fra Egersund. De har base på kaianlegget til Bertelsen & Garpestad AS så lenge operasjonen foregår i Egersund. Når de er ferdig i Egersund, så beveger de seg videre sørover til Sokndal og skal deretter videre til Agder utover sommeren.

Enkelte av områdene i Egersund er enten bebygd eller innmark/utmark, uten hverken strand eller åpen fastmark før du er i sjøen. Slike områder er likevel svært viktige å få ryddet for marint avfall. Ryddeaktøren er i sitt arbeid pålagt å ta særlig hensyn til både natur, miljø, private anlegg og landbruk.

Relaterte lenker