07:00 SALUTT fra Kontrari
07:00 MUSIKK i gatene
08:00 FLAGGHEISING på Torvet, Johan Feyers gate, Lerviksbakken, Damsgård bro og Varberg
08:15 BEKRANSNING av minnesmerket over Edvin Lundevold Aakre på Nyeveien ved Kap. Rober Myklebust
08:50 GUDSTJENESTE i kirken ved Kåre Erling Mjølhus. Musikk: Misjonskorpset
09:15 BEKRANSNING av minnesmerket over de falne og Christen Mølbachs grav ved Egersund kirke. Tale av Sigmund Birkeland. Sang av Egersunds Mandssangforening
10:00 SALUTT fra Kontrari
10:00 BARNETOGET starter. Avsluttes med allsang på Torvet
11:00 TIVOLI på Gruset
11:30 FAMILIESHOW I TELTET Konferansier Jonas Hovland
11:40 BARNAS TALE FOR DAGEN I TELTET v/ Ordfører Odd Stangeland
12:00 CHORUS SYNGER ved Lagård Bo- og Servicesenter
13:00 RUSSETALE I TELTET av Blårusspresident Lise Amalie Henriksen Grure og Rødrusspresident Asbjørn Håland Hestnes
13:00 CHORUS SYNGER ved Kjerjaneset Bo- og Servicesenter
13:00 KONSERT MED MISJONSKORPSET på Torvet
14:00 GRATIS KINO i Egersund Kulturhus: «Karsten og Petra lager teater»
15:00 PARKKONSERT med CHORUS EGERSUND
15:40 UNDERHOLDNING i krysset Johan Feyers gate/Storgaten
16:00 SALUTT fra Kontrari
16:00 BORGERTOGET starter
17:15 TALE FOR DAGEN av May Helen Ervik fra balkongen på Grand Hotell
18:00 NASJONALFEST i Egersund Bedehus
18:00 NASJONALFEST i Frelsesarmeen