• 07:00 SALUTT fra Kontrari MUSIKK i gatene
 • 07:45 BEKRANSNING av minnesmerket over Edvin Lundevold Aakre på Nyeveien Tale v/tidligere fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal
 • 08:00 DIREKTESENDING AV FLAGGHEISING PÅ TORVET
 • 08:15 DIREKTESENDING FORTSETTER MED ARRANGEMENT ved minnesmerket over de falne og eidsvoldsmannen Christen Mølbachs grav ved Egersund kirke.. Tale av biskop Anne Lise Ådnøy. Egersunds Mandssangforening deltar.
 • 09:00 DIREKTESENDING AV FESTGUDSTJENESTE FRA EGERSUND KIRKE v/ sokneprest Ingun Stokstad Barane og biskop Anne Lise Ådnøy. Misjonskorpset deltar.
 • 10:00 SALUTT fra Kontrari
 • 10:00 BYDELSOPPTOG MED 4. KLASSETRINN FRA SKOLENE
  • Rutene for bydelsopptogene vil stå i Dalane Tidendes 17. mai-bilag.
  • · Rundevoll - Husabø Juniorkorpset
  • · Husabø - Lundeåne bo- og servicesenter. Egersund Musikkorps
  • · Grøne Bråden til Egersund forum. Eigersund og Husabø skolekorps
  • · Bakkebø ved Rogalandsgården - Egebakken - Lagård sjukeheim - Lagård bo- og servicesenter - Kjerjaneset bo- og servicesenter. Egersund Brass
  • · Leidlandshagen til Eigerøy arbeidskirke. Misjonskorpset
 • 12:00 SALUTT fra Kontrari
 • 12:00 HELE NORGE SYNGER: JA, VI ELSKER.
 • 12:00 DIREKTESENDING FRA TORVET. Programledere: NRKs Rune Nilson og okka Trym Talgø Olsen. Samtaler med blant andre biskop Ådnøy og Thorbjørn Jagland. Kåring av beste sanginnslag fra skolene. Underholdning.
 • 15:00 SALUTT fra Kontrari
 • 15:00 OPPTOG MED FLAGGBORG FRA HUSABØ TIL GRAND HOTELL. Egersund Musikkorps og Egersunds Mandssangforening marsjerer og synger. Bilkortesje med hovedtaler Thorbjørn Jagland og ordfører Odd Stangeland, samt 17. mai-general Bernt Ludvig Wetteland.
 • 16:00 DIREKTESENDING AV TALE FOR DAGEN fra balkongen på Grand hotell v/tidligere statsminister Thorbjørn Jagland. Egersund Musikkorps og Egersunds Mandssangforening deltar.
 • 16:30 BÅTPARADE I INDRE HAVN. Egersund Musikkorps og Egersunds Mandssangforening synger og spiller dem av sted.
 • 17:30 17. MAIFEST PÅ PINGVINEN for 6. - 8. klassetrinn. Varighet til klokken 20:30. Gratis adgang