• 07:00 SALUTT fra Kontrari
 • 07:00 MUSIKK i gatene
 • 07:45 BEKRANSNING av minnesmerke over Edvin Lundevold Aakre på Nyeveien. Tale av Johan Aakre
 • 08:00 FLAGGHEISING på Johan Feyers gate, Damsgård bro, Lervigsbakken og Varberg
 • 08:15 BEKRANSNING av minnesmerket over de falne og Christen Mølbachs grav ved Egersund Kirke. Tale av Asbjørn Stokkeland. Sang av Egersunds Mandssangforening
 • 08:50 FESTGUDSTJENESTE i kirken ved Sokneprest Leif Wikøren Nilsen. Misjonskorpset spiller
 • 10:00 SALUTT fra Kontrari
 • 10:00 BARNETOGET starter.
 • BARNETOGET avsluttes med allsang på Torvet, innslag med elever fra kulturskolen og barnas tale v/ordfører Odd Stangeland
 • 11:00 KAFÉ i Misjonshuset
 • 11:00 TIVOLI på Gruset
 • 11:30 FAMILIEARRANGEMENT på Torvet
 • 11:30 CHORUS EGERSUND synger ved Lagård Bo- og Servicesenter
 • 12:15 CHORUS EGERSUND synger ved Kjerjaneset Bo- og Servicesenter
 • 13:30 RUSSETALER på Torvet av Rødrusspresident Simen Årstad og Blårusspresident Ingrid Hetland
 • 14:00 KONSERT med MISJONSKORPSET og gjester fra Ukraina på Torvet
 • 14:00 GRATIS KINO i Egersund Kulturhus: KuToppen – På Sporet
 • 15:00 PARKKONSERT med CHORUS EGERSUND
 • 15:40 FELLESSANG i krysset Johan Feyers gate/Storgaten. Korps, kor og publikum
 • 16:00 SALUTT fra Kontrari
 • 16:00 BORGERTOGET starter
 • 17:15 TALE FOR DAGEN av Jonas Sayed, Ordfører i Sokndal. Misjonskorpset spiller
 • 19:00 KONSERT med VESTLANDSFANDEN på Elverhøy