Befaringen vil hovedsakelig skje med buss og fra offentlig vei. Det er ikke lagt opp til samtaler med parter mv.

Programmet ser slik ut:

 • 08:00-08:45 Orientering om program for dagen, status høringsuttaler og gjennomgang av svar på innsendte spørsmål. 08:45 – 11:50 Egersund, Søre del og Eigerøy 
 • 12:00-13:00 Åpning av Veiledningstorget og lunch 
 • 13:00-13:45 Hellvik 
 • 14:00 Retur Egersund
Oversikt over områder som skal besiktiges i rekkefølge:
Kl. 08:45 -11:50
 1. Boligområde B36 gnr. 13 bnr. 62, 237 og 246, Kringsjå
 2. Fra naust til fritidsbebyggelse Hestnes – 11 innspill – gnr. 13 bnr. 508 mfl.
 3. Friluftsområde i sjø Lygre (Kommuneplan/reguleringsplan)
 4. Vei Hålandsdalen – fra privat til offentlig veg
 5. Byggeområde for bolig gnr. 46 bnr 35 og 4, Nyeveien
 6. Byggeområde for næring gnr. 45 bnr 17 og 15, Slettebø ved vegstasjonen
 7. Boligområde gnr. 45 bnr. 1 mfl., «Burmavegen»
 8. Sentrums- og stasjonsområde, Eie
 9. Utvidelse av boligområde gnr. 7 bnr. 50, Leidlandshagen
 10. Næringsareal gnr. 9 bnr. 5, Hovland
 11. Boligområde gnr. 8 bnr. 26, Hovland
 12. Omgjøring fra naust til fritidsbebyggelse gnr. 8 bnr. 399 mfl., Hovlandstranda
Kl. 13.00-14.00 (tilbake i Egersund kl. 14.00)
 1. Boligområde 60/7 mfl, Helvik sentrum
 2. Utvidelse Hellvik sentrum S6 og S6.1, Hellvik
 3. Boligområde 60/16 mfl Marren
 4. Mulighet for eldreboliger, leiligheter, Tua og Kvidingsveien, Hellvik
 5. Hellvik barnehage – mulighet for utvidelse
Foreløpig status – høring og offentlig ettersyn
 • Det er hittil registrert 87 uttaler fordelt på:
 • Offentlige 15 uttaler (FMR og RFK har utsatt frist)
 • Ikke mottatt uttale fra NVE?
 • Lag og foreninger 9 uttaler
 • Private 63 uttaler