Den som ansettes må kunne styre utbyggingsprosessen, forhandle med grunneiere og utbyggere og kjenne regelverket ift anbudsprosesser mv. Vedkommende bør både mestre økonomiske og juridiske utfordringer. I tillegg er det en fordel med byggteknisk og/eller planfaglig kompetanse.

Vedkommende som ansettes vil ha stor innvirkning på prosjektet innenfor de rammer som er satt.

Mer informasjon og full utlysningstekst finner du her.