Omstillingsmidlene skal utgjøre en ekstraordinær innsats og være et supplement til ordinære virkemidler. Midlene skal primært brukes til prosjekter i tidlig fase. Det er i 2020 satt av kr 500.000,- i søkbare prosjektmidler.

Bruken av omstillingsmidlene skal være med å klargjøre og utrede prosjektene som et grunnlag for senere gjennomføring i hovedprosjekt. Hovedprosjekt vil normalt finansieres gjennom ordinære virkemidler fra Innovasjon Norge, RK og andre.

Søknaden skal svaret på spørsmålene som er spesifisert i retningslinjene. For å søke må prosjektet beskrives ved bruk av prosjektplanen PLP. Ta gjerne kontakt med mulighetsutvikler for å diskutere prosjektet og mulighetene.

Relaterte dokumenter