Sitter din bedrift med en god idé? Nå kan du søke om midler til å utvikle ideen.
Det er satt av kr 800.000, i midler- for 2022. Det gis støtte fra 20.000 til 300.000,- pr prosjekt. Det er løpende søknadsfrister.

Omstillingsarbeidet skal prioritere prosjektmidler til forstudier og forprosjekt.

Forstudie

Forstudien skal avklare om idèen har et interessant utviklingspotensiale. Det skal besluttes om det skal settes i gang et forprosjekt i neste fase.

Forprosjekt

I forprosjektet gjennomføres analyser av marked, produksjon, kompetanse/organisasjon, økonomi osv.  Et forprosjekt for en bedrift kan for eksempel være å utvikle en forretningsmodell med tilhørende forretningsplan basert på en ny forretningsidè.

Kriterier

Kriterier for tildeling av prosjektmidler:

 1. Utvikling av nye og eksisterende arbeidsplasser.
 2. Kompetanseutvikling.
 3. Nettverksbygging mellom bedrifter.

Søknad       

Punkter som skal besvares i en søknad:

 • Kort presentasjon av søker. Ledelse, styre, eierforhold, økonomi (regnskap/budsjett)
 • Prosjektbeskrivelse med kostandsbudsjett og finansieringsplan. Se mal vedlagt.
 • Hvor mange arbeidsplasser vil prosjektet kunne bidra til i Eigersund dersom det lykkes?
 • Er det gjort undersøkelser og dokumentert at det finnes et marked og kunder for produktet?
 • Har søker økonomiske, tekniske, faglige og menneskelige evner og ressurser til å gjennomføre prosjektet.
 • Representere prosjektet noe nytt (produkt, prosess, tjeneste eller marked) regionalt, nasjonalt, internasjonalt eller bare for bedriften?
 • Er prosjektet bærekraftig (økonomi, miljø og samfunnsansvar).
 • Er omstillingsmidlene utløsende for realisering av prosjektet?
 • Vil prosjektet føre til uheldig konkurransevridning?
 • Har ny-etablerer forretningsadresse i Eigersund og legges arbeidsplassene fysisk til Eigersund kommune?

Send inn søknad her i vår søknadsportal

Kontakt

Sitter din bedrift med en god idé? Omstillingsstyret ønsker tett dialog vedrørende nye, spennende prosjekter. Ta kontakt og avtal tid med mulighetsutvikler Kjersti Søyland Bye på e-post eller telefon 977 99 369.

Relaterte dokumenter