Protokollen for formannskapets møte 16.3.2011 er nå lagt ut. Du finner protokollen her.

Protokollen er godkjent av leder, men ikke av utvalget.  Dette medfører at det kan komme endringer.  Den utlagte protokollen bør derfor tas til orientering.

Kommunen vil formelt underrette alle parter i den enktelte sak meg egne skriv.                                                              Spørsmål om protokollen rettes til Målfrid Espeland - maalfrid.espeland@eigersund.kommune.no tlf. 51468025

Spørsmål om den enkelte sak rettes til saksbehandler som er angitt på første side av saksdokumentene til hver sak.